Luchtvaart
De provincie is het bevoegd gezag voor regionale burgerluchthavens.

De provincie geeft vergunningen en kan zonodig ontheffing verlenen als er buiten een luchthaven een start of landing nodig is, bijvoorbeeld door helikopters.

De provincie gaat niet over de luchthavens waar uitsluitend ballonnen en schermzweeftoestellen opstijgen.

Rotterdam The Hague Airport

Afbeelding-Rotterdam-The-Hague-Airport

Schiphol

Vliegtuigen-Schiphol

Terinzagelegging Ontwerp-luchtvaartnota

De Ontwerp-luchtvaartnota ligt van 29 mei tot en met 9 juli 2020 ter inzage.

Volg @verkeerZH op Twitter

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.