Luchtvaart
De provincie is het bevoegd gezag voor regionale burgerluchthavens.

De provincie geeft vergunningen en kan zonodig ontheffing verlenen als er buiten een luchthaven een start of landing nodig is, bijvoorbeeld door helikopters.

De provincie gaat niet over de luchthavens waar uitsluitend ballonnen en schermzweeftoestellen opstijgen.