LuchtvaartDe provincie is het bevoegd gezag voor regionale burgerluchthavens.

De provincie geeft vergunningen en kan zonodig ontheffing verlenen als er buiten een luchthaven een start of landing nodig is, bijvoorbeeld door helikopters.

De provincie gaat niet over de luchthavens waar uitsluitend ballonnen en schermzweeftoestellen opstijgen.

Rotterdam The Hague Airport

Afbeelding-Rotterdam-The-Hague-Airport

Schiphol

Vliegtuigen-Schiphol

Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen om daarin het Nieuw Normen en Handhavingsstelsel voor Schiphol (NNHS) juridisch vast te leggen.

Ter inzage Kennisgeving ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Met het ontwerp-Voorkeursbeslissing geeft het Kabinet invulling aan de afspraken in het Regeerakkoord om te komen tot een integrale herziening van het luchtruim.

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.