Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2019-2048
Het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) is een gedetailleerdere uitwerking van de financiële begroting van de provincie.

Het doel van het PZI is te komen tot een effectieve inzet van de schaarse middelen, rekening houdend met ambities en lasten op de lange termijn.

Het PZI brengt de afweging van nieuwbouw en onderhoud van infrastructuur samen, zodat goede keuzes kunnen worden gemaakt.

Meer over Infrastructuur in Zuid-Holland

De ambitie van Zuid-Holland om de best bereikbare provincie van Nederland te zijn is neergelegd in het Hoofdlijnenakkoord 2015-219 en vervolgens verwerkt in: