Innovatieve fietspadenfiets de snelbinder

De provincie heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Dat geldt ook voor de fietspaden.

Onze ambities

 • We gebruiken fietspaden die wij zelf in beheer hebben of aanleggen om innovaties te testen en toe te passen.
 • Door het beschikbaar stellen van subsidies en het delen van kennis maken we andere partijen enthousiast over innovatieve, energieneutrale ontwikkelingen.
 • Waar dat mogelijk is, besteden we de aanleg of het onderhoud van fietspaden innovatief en duurzaam aan.
 • Bij ons eigen vastgoed leggen we oplaadpunten voor elektrische fietsen aan.

Maar we gaan nog verder. Zo werken we aan energieopwekkende fietspaden, fietspaden van volledig gerecycled plastic en slimme, duurzame verlichting. Bovendien spelen we in op het feit dat fietspaden steeds slimmer worden. Door middel van informatietechnologie ‘communiceren’ fietsers met hun omgeving. Zo kunnen we bijvoorbeeld ‘groene golven’ realiseren. Heeft u een idee of wilt u een subsidie aanvragen? U vindt alle informatie op de pagina Samen werken aan bereikbaarheid.

Voorbeelden van innovatieve projecten

Fietspad langs de weg naar de toekomst (N211)

Het groot onderhoud aan de N211 is meer dan het vervangen van asfalt en ruimte creëren voor fietsers. De N211 wordt een weg die energie opwekt én bespaart.

 • Doel: Met de provinciale weg bijdragen aan een betere leefomgeving en een gezond milieu in Zuid-Holland.
 • Planning: In 2014 zijn we gestart met een nulmeting en een inventarisatie van het onderhoud dat uitgevoerd moet worden. De oplevering van het project is gepland voor oktober 2018.
 • Opbrengst: Voordat we konden gaan bouwen, hebben we met kennisinstellingen, bedrijven en gebruikers nagedacht over oplossingen voor bijvoorbeeld de verlichting, het wegdek en het groenbeheer. Uiteindelijk gaan we verschillende innovaties ook echt uitvoeren – denk aan dynamische verlichting en fietspaden met zonnepanelen.

Meer weten over dit project? Kijk op N211 geeft energie.

Lichtgevende belijning

De provincie test een jaar lang lichtgevende strips op het fietspad langs de
N460. De strips zijn aangebracht tussen de bestaande belijning. Overdag laden ze op; wanneer het donker is, geven ze licht.

 • Doel: De functionaliteit en kwaliteit van de lichtgevende strips testen.
 • Planning: In 2018 wordt het functioneren van de strips gemonitord.
 • Opbrengst: De lichtgevende belijning moet de weggebruiker uiteindelijk een overzichtelijke verkeerssituatie bieden en zo de verkeersveiligheid op een duurzame manier vergroten.

Innovatieve bodemstabilisatie

Onder de F441 bij Stolwijk is de veenachtige grond op een innovatieve manier gestabiliseerd. Tot 3,5 meter diep is met een speciale boorkop cement en beton in de veengrond gespoten.

 • Doel: Het fietspad F441 bij Stolwijk ligt in een veenweidegebied. Veen is zacht en weinig draagkrachtig, wat het moeilijk maakt daarop fietspaden aan te leggen en in goede staat te houden. Door het zogenoemde Allu Stabilisatie Systeem toe te passen, wordt de grond stevig en stabiel. De grond wordt echter niet zo hard dat het aanleggen van bijvoorbeeld leidingen en duikers problematisch wordt.
 • Planning: In juni 2016 is de F441 opgeleverd. De bodemstabilisatie die aan de aanleg voorafging, dient als pilot.
 • Opbrengst: De provincie doet onderzoek naar de bodemchemische omstandigheden en het grondwater. Ze monitort met name op de gidsstoffen molybdeen en nikkel. Op basis van de resultaten wordt besloten over bredere toepassing van de techniek.

Fietsgeleidingssysteem Beneden Merwederoute

Bij de brug over de Noord in Alblasserdam ligt fietsgeleidingssysteem Velo Comfort. Dit is een traplift voor fietsen. Het systeem bestaat uit twee delen. Op de ene trap ligt een lopende band die de fiets omhoog transporteert en aan de andere zijde ligt een borstelgoot om de fietsen die over de trap naar beneden rijden af te remmen.

 • Doel: Om ervoor te zorgen dat de fiets een aantrekkelijk alternatief is voor de auto, is het belangrijk om snel, vlot en veilig van A naar B te kunnen fietsen. Dat kan bijvoorbeeld op de Beneden Merwederoute tussen Alblasserdam en Sliedrecht. Een fietsgeleidingssysteem verbindt deze 2 routes aan elkaar. Het systeem op de Beneden Merwederoute is populair onder ouderen, scholieren en forenzen naar Ridderkerk en Rotterdam.
 • Planning: Het systeem is eind 2017 opgeleverd als onderdeel van de Beneden Merwederoute.
 • Opbrengst: Er zijn veel goede ervaringen; het systeem wordt dan ook veel gebruikt. Op basis van gebruikerservaringen is het inmiddels al verder ontwikkeld. De provincie promoot de toepassing van het geleidingssysteem op andere locaties.

Bike Scout

Bike Scout is een intelligent radarsysteem dat automobilisten waarschuwt voor naderende fietsers. Dat doet het door de snelheid en afstand van naderende fietsers te volgen en de aankomsttijd op de kruising te berekenen. Op de juiste tijd waarschuwen oplichtende ledlampen in het wegdek het verkeer voor naderende fietsers.

 • Doel: Het fietspad Middel Broekweg is een fietsroute voor onder andere scholieren vanuit Wateringen en Kwintsheul naar Naaldwijk. De provincie wil op deze fietsroute het fietscomfort en de fietsveiligheid verbeteren. Eerdere maatregelen hadden al een positieve uitwerking op de verkeersveiligheid, Bike Scout dient als aanvulling.
 • Planning: Het systeem is in gebruik in Leidschendam en langs de Middel Broekweg in gemeente Westland.
 • Opbrengst: Het plaatsen van het Bike Scoutsysteem is een pilot. Als er blijkt dat toepassing de verkeersveiligheid vergroot, onderzoekt de provincie of er nog meer kruisingen zijn waar dit systeem toegepast kan worden.

De Snelbinder

Op fietsbrug De Snelbinder is innovatief asfalt aangebracht dat strooien in de wintermaanden (bijna) onnodig maakt.

 • Doel: De veiligheid en het comfort voor fietsers in de winterperiodes vergroten en de onderhoudskosten voor het wegdek van de fietsbrug verlagen.
 • Planning: De Snelbinder is in gebruik.
 • Opbrengst: We monitoren het effect van het innovatieve asfalt 10 jaar lang. De ervaringen tot nu toe zijn positief. Er worden aanzienlijke kosten bespaard doordat strooien vrijwel niet meer nodig is.