Aanleg snelfietsroute F20 Gouda-Rotterdam



Waarom doen we dit?

Betere fietsverbindingen zorgen ervoor dat mensen sneller de fiets in plaats van de auto pakken. Dit is niet alleen goed voor de gezondheid en het milieu, het draagt ook bij aan de bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland. De F20 Gouda-Rotterdam biedt een comfortabel, veilig en vlot alternatief voor de drukke A20 en N210/N219.

De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Zuidplas en Gouda en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bereiden de werkzaamheden voor de snelfietsroute voor. De Fietsersbond adviseert over de route en de mogelijke verbeteringen. Het Rijk, gemeenten, de provincie en MRDH betalen gezamenlijk de verbeteringen.

Hoe doen we dit?

We gaan bestaande fietsverbindingen verbeteren en met elkaar verbinden. Verbeteren houdt bijvoorbeeld in dat we nieuw asfalt aanleggen, het pad verbreden of zorgen voor betere verlichting en voorrang voor fietsers waar dat kan. De volledige verbeterde route wordt ruim 21 kilometer lang en verbindt Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Op verschillende plekken sluit de route aan op OV-haltes, zoals enkele metrohaltes van de RET. De NS-stations Gouda en Rotterdam Centraal liggen beiden dicht bij het eind van de route.

Wat heb ik eraan?

Wie over de drukke A20 en/of N210/N219 moet, kan de F20 gebruiken als comfortabel, veilig en gezond alternatief. Dat geldt zeker voor degenen die afstanden tot 20 kilometer moeten afleggen. De route verbindt straks Rotterdam Kralingen-Krooswijk, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel met Moordrecht en Gouda.

De betrokken gemeenten voeren zelf de werkzaamheden aan de snelfietsroute uit. Voor een actueel overzicht van de werkzaamheden en eventuele verkeershinder of omleidingen kunt u terecht op de website van uw gemeente.

Wanneer gebeurt dit?

De ligging van de snelfietsroute en de noodzakelijke verbeteringen zijn uitgewerkt. De gemeenten Gouda, Zuidplas, Capelle aan den IJssel en Rotterdam stellen deze in 2019 definitief vast. In Rotterdam zijn al enkele verbeteringen uitgevoerd. Tussen 2019 en 2021 zullen de meeste werkzaamheden plaatsvinden.

Op de hoogte blijven

Wilt u meer weten over dit project? Neem direct contact met ons op of neem contact op met uw gemeente.


Kaart voorkeurstracé F20

Voorkeurstracé snelfietsroute F20 Gouda - Rotterdam

Kaart van het voorkeurstracé van de snelfietsroute F20 Gouda - Rotterdam, die van Gouda langs Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel naar Rotterdam loopt. De volledige kaart is beschikbaar als pdf, via onderstaande link.