Fiets- en voetgangerstunnel onder de N208 bij LisseWaarom doen we dit?

De N208 is een drukke weg. Dagelijks maken zo’n 12.500 gemotoriseerde voertuigen en 1.240 fietsers gebruik van de rotonde waar de Stationsweg naar de Keukenhofdreef de N208 kruist. Voor fietsers is het vaak een lastige oversteek, omdat ze twee rijstroken moeten passeren.

Hoe doen we dit?

Daarom heeft de provincie Zuid-Holland samen met de gemeente Lisse en de Keukenhof onderzocht of op provinciaal grondgebied een fiets- en voetgangerstunnel kan worden aangelegd onder de N208, van de Stationsweg naar de Keukenhofdreef. Dit blijkt mogelijk te zijn. Momenteel bespreken we de plannen voor een tunnel met de directe omgeving.

Wat heb ik eraan?

Met een fiets- en voetgangerstunnel neemt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers van en naar Lisse en de Keukenhof toe. Ook neemt de doorstroming van het verkeer op de N208 toe.

Wanneer gebeurt dit?

In 2020 en begin 2021 hebben we vooronderzoeken laten uitvoeren naar de haalbaarheid van het aanleggen van een fiets- en voetgangerstunnel. De plannen zijn vastgelegd in een voorlopig ontwerp dat in het tweede/derde kwartaal van 2021 met de omwonenden wordt besproken. Zij worden hiervoor door de provincie benaderd. Daarna stellen we een definitief ontwerp op en kunnen de voorbereidingen starten. Naar verwachting start in juni 2022 de bouw van de tunnel.

Op de hoogte blijven

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Michel van der Kooij via .


Artist impressions

Artist impression 1, van bovenaf
Artist impression 2, van bovenaf
Artist impression 3, van voren
Artist impression 4, tunnel van boven
Artist impression 5, bovenaf
Artist impression 6, van voren
Artist Impression 7
Artist impression 8, fietstunnel en rotonde bovenaf
Artist impression 9, binnen in de fietstunnel
Artist impression 10, de fietstunnel en de rotonde
Artist impression 11, fietstunnel met fietsers
Artist impression 12, fietstunnel en rotonde met verkeer van boven