Fietsroutes Krimpenerwaard – RotterdamAlgerabrug

Waarom doen we dit?

Betere fietsverbindingen zorgen ervoor dat mensen sneller de fiets in plaats van de auto pakken, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. Dit is goed voor de gezondheid en het milieu, en draagt ook bij aan de bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland.

Steeds meer mensen kiezen voor de fiets. De opkomst van de e-bike heeft ervoor gezorgd dat ook middellange afstanden goed te doen. Ontwikkelingen zoals nieuwe woningbouwprojecten, de transformatie van het Rivium en de toenemende drukte rond de Algerabrug vragen erom om het fietsen in deze regio aantrekkelijker en veiliger te maken.

Daarom verbeteren de provincie, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de fietsverbindingen tussen deze gemeenten. Dit is een van de maatregelen om de drukte te verminderen op de Algeracorridor. Dit is de provinciale weg N210 vanuit de Krimpenerwaard via Krimpen aan den IJssel over de Algerabrug naar het Capelseplein, inclusief de aansluiting op de A16 richting de Brienenoordbrug en de weg richting Capelle aan den IJssel of Rotterdam Alexanderpolder.

Hoe doen we dit?

De betrokken partijen hebben in 2020 de huidige fietsroutes tussen de Maasboulevard in Rotterdam en Lekkerkerk en tussen de Maasboulevard en Schoonhoven in kaart gebracht en beoordeeld. Hierbij is gekeken naar het huidige gebruik en het gebruik dat in de toekomst te verwachten is. Ook is gekeken naar hoe we de fietsroutes aantrekkelijker en veiliger kunnen maken.

De uitkomst van dit onderzoek is een maatregelenpakket om de fietsroutes aantrekkelijker en veiliger te maken. Zo willen we op sommige plekken het fietspad verbreden, onveilige kruisingen aanpakken en scherpe bochten uit de route halen. We maken de route aantrekkelijk en herkenbaar maken zodat mensen vlot en veilig kunnen door fietsen.

De verschillende gemeenten en het Hoogheemraadschap (in hun rol van wegbeheerder) voeren de werkzaamheden op verschillende momenten uit. Bijvoorbeeld door aan te sluiten op onderhoud of bij andere (gebieds)ontwikkelingen. Voor een actueel overzicht van de werkzaamheden en eventuele verkeershinder of omleidingen kunt u terecht op de website van uw gemeente.

Wat heb ik eraan?

Het is straks nog aantrekkelijker om de fiets te pakken tussen Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard. De verbeterde fietsroutes vormen een comfortabel, veilig en gezond alternatief voor de drukke wegen in de regio.

Wanneer gebeurt dit?

Provincie, de gemeenten en het waterschap hebben de fietsroute in stukjes verdeeld:

  • A - Maasboulevard - Algerabrug (gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel)
  • B – Capelsebrug – Algerabrug (gemeente Capelle aan den IJssel)
  • C - Algerabrug - Tiendweg (gemeente Krimpen aan den IJssel)
  • D - Tiendweg - Kerkweg/Lekkerkerk (gemeente Krimpenerwaard)

De uitvoering van de maatregelen staat gepland voor de komende jaren. De werkzaamheden combineren we zoveel mogelijk met geplande onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de beheerder van de betreffende weg.