Fietsroutes Krimpenerwaard – RotterdamAlgerabrug

Waarom doen we dit?

Betere fietsverbindingen zorgen ervoor dat mensen sneller de fiets in plaats van de auto pakken. Dit is niet alleen goed voor de gezondheid en het milieu, het draagt ook bij aan de bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland. Daarom verbeteren de provincie, de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de fietsverbindingen tussen deze gemeenten.

Steeds meer mensen kiezen voor de fiets en de opkomst van de e-bike heeft ervoor gezorgd dat ook middellange afstanden goed te doen zijn op de fiets. Ontwikkelingen zoals nieuwe woningbouwprojecten, de transformatie van het Rivium en de toenemende drukte rond de Algerabrug vragen erom om ook het fietsen in deze regio aantrekkelijker en veiliger te maken.

Hoe doen we dit?

Samen met de gemeenten, de regio Midden-Holland, de MRDH, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de Fietsersbond hebben we in 2020 de huidige fietsroutes tussen de Maasboulevard in Rotterdam en Lekkerkerk en tussen de Maasboulevard en Schoonhoven in kaart gebracht en beoordeeld. Hierbij hebben we gekeken naar het huidige gebruik en het gebruik dat in de toekomst te verwachten is, en hoe we de fietsroutes aantrekkelijker en veiliger kunnen maken.

De uitkomst van dit onderzoek is een pakket aan maatregelen om de fietsroutes aantrekkelijker en veiliger te maken. Zo willen we op sommige plekken het fietspad verbreden, onveilige kruisingen aanpakken, scherpe bochten uit de route halen en de route aantrekkelijk en herkenbaar maken zodat er vlot en veilig kan worden doorgefietst.

Uiteindelijk voeren de verschillende gemeenten en het waterschap (in de rol van wegbeheerder) de werkzaamheden op verschillende momenten uit. Bijvoorbeeld door aan te sluiten op regulier onderhoud of bij andere (gebieds)ontwikkelingen. Voor een actueel overzicht van de werkzaamheden en eventuele verkeershinder of omleidingen kunt u terecht op de website van uw gemeente.

Wat heb ik eraan?

Het is straks nog aantrekkelijker om de fiets te pakken tussen Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard. De verbeterde fietsroutes vormen een comfortabel, veilig en gezond alternatief voor de drukke wegen in de regio.

Wanneer gebeurt dit?

Provincie, de gemeenten en het waterschap hebben de fietsroute in stukjes verdeeld:

  • A - Maasboulevard - Algerabrug (gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel)
  • B – Capelsebrug – Algerabrug (gemeente Capelle aan den IJssel)
  • C - Algerabrug - Tiendweg (gemeente Krimpen aan den IJssel)
  • D - Tiendweg - Kerkweg/Lekkerkerk (gemeente Krimpenerwaard)

De uitvoering van de maatregelen staat gepland in 2021 en 2022 en wordt zoveel mogelijk gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande fietsroutes.