Snelfietsroute F20 Rotterdam-Gouda
De plannen voor een snelfietsroute tussen Rotterdam en Gouda (F20) zijn in een vergevorderd stadium. Deze fietsroute verbindt straks Rotterdam Kralingen-Krooswijk, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel met Moordrecht en Gouda.

Werkzaamheden

Momenteel kiezen de gemeenten en de provincie samen het beste tracé. Als dat vaststaat, start de uitvoering. De meeste werkzaamheden vinden plaats tussen 2018 tot en 2020.

Alternatief voor korte afstanden op A20

De F20 Rotterdam-Gouda biedt de fietser optimaal comfort en veiligheid, waarbij de fietser zoveel mogelijk ongehinderd kan doorrijden. Dit wordt bereikt door bestaande fietsverbindingen te verbeteren en te verbinden.

De comfortabele snelfietsverbinding kan een alternatief bieden aan automobilisten die de A20 tussen Rotterdam en Gouda nu voor relatief kleine afstanden gebruiken. De snelfietsroute kan daarmee straks helpen om de A20 minder druk te maken.

Betrokken partijen

De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Zuidplas en Gouda en de Fietsersbond zijn direct betrokken bij het maken van de plannen voor de snelfietsroute. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het Rijk dragen via een subsidie bij. De provincie zorgt ervoor dat de werkzaamheden van de diverse betrokken op elkaar zijn afgestemd.