A16 Rotterdam
Er staat bijna dagelijks een file op de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein. Doordat weggebruikers de files proberen te omzeilen, slibben ook lokale wegen dicht, waaronder de N209 en de N471. Met de A16 Rotterdam wordt de bereikbaarheid van Rotterdam en de leefbaarheid voor omwonenden rond de A13 en A20 verbeterd.

Betere bereikbaarheid en leefbaarheid

Een goede bereikbaarheid van Rotterdam, Lansingerland en de omliggende regio is belangrijk voor een sterke economie en een goede leefbaarheid. De A16 Rotterdam draagt daaraan bij. De nieuwe, 11 km lange en energieneutrale snelweg verbindt de A16 ter hoogte van het Terbregseplein met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport (bij afslag Berkel en Rodenrijs). De A16 Rotterdam gaat in 2024 open voor verkeer.

Rol provincie

De provincie Zuid-Holland ziet haar rol bij de aanleg van de nieuwe snelweg vooral in de relaties die de A16 heeft met omliggende en kruisende fietspaden en provinciale wegen, zoals de N209 en de N471.

Hierbij ligt de nadruk op:

  • (overdracht) wegbeheer
  • aansluiting op provinciale wegen
  • geluidsmaatregelen op provinciale wegen
  • grondzaken vanwege onderhandelingen over grondposities
  • landschappelijke inpassing
  • bewaken van de ruimtelijke kwaliteit en het provinciale karakter N209 en N471

Daarnaast heeft de provincie een belang bij watercompensatie, waterveiligheid en compensatie ecologische hoofdstructuur (EHS).

Expo A16 Rotterdam

Het bezoekerscentrum Expo A16 Rotterdam is op 10 maart 2020 geopend voor het publiek. Op een interactieve en beeldende manier kunnen bezoekers zich hier laten informeren over de aanleg van de nieuwe (verlengde) snelweg A16 die vanaf 2024 het Terbregseplein met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport verbindt. De Expo A16 Rotterdam bevindt zich aan de rand van het Lage Bergse Bos en is iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.


De minister van Infrastructuur en Milieu is opdrachtgever. Rijkswaterstaat is de uitvoerder van dit project en werkt in nauw samen met de Stadsregio Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Lansingerland en provincie Zuid-Holland.