A16 Rotterdam - Reageren
Er staat bijna dagelijks file op de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein. Omdat weggebruikers die files proberen te omzeilen, slibben ook lokale wegen dicht. Met de A16 Rotterdam wordt de bereikbaarheid van Rotterdam en de leefbaarheid voor omwonenden rond de A13 en A20 verbeterd.

De A16 Rotterdam verbindt de A13 bij afslag Berkel en Rodenrijs met de A16 bij het Terbregseplein. Bij Rotterdam The Hague Airport komt de nieuwe weg te liggen op de plaats van de N209 (Doenkade). Daarna buigt de weg bij het Lage Bergse Bos af naar het zuiden. Daar sluit hij aan op het Terbregseplein.

Rol provincie

De provincie Zuid-Holland ziet haar rol bij de A16 vooral in de relaties die de A16 heeft met omliggende en kruisende provinciale wegen (N209, N471) en fietspaden. Waarbij de nadruk ligt op (overdracht)wegbeheer, aansluiting op provinciale wegen, geluidsmaatregelen op provinciale wegen en bij grondzaken vanwege onderhandelingen over grondposities. Ook speelt landschappelijke inpassing, het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit en provinciale karakter N209 en N471 een belangrijke rol. Daarnaast heeft de provincie een belang bij watercompensatie, waterveiligheid en compensatie ecologische hoofdstructuur (EHS). De afdeling Projecten en Programma’s coördineert het integrale provinciale belang en de inzet van de beleidsmatige sectoren Mobiliteit en Milieu, Water en Groen en Ruimte en Wonen voor het project A16 Rotterdam binnen de provincie.


De minister van Infrastructuur en Milieu is opdrachtgever. Rijkswaterstaat is de uitvoerder van dit project en werkt in nauw samen met de Stadsregio Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Lansingerland en provincie Zuid-Holland.