N215 Dirksland-Oude-TongeDe provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat het verkeer vlot en veilig over de provinciale wegen kan rijden. Door toenemend verkeer, vooral in de spits, ontstaan verkeersonveilige situaties op de N215 tussen Dirksland en Oude-Tonge. Om de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid op dit gedeelte van de N215 te verbeteren worden een aantal maatregelen genomen door de provincie, gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta. Daarnaast wordt er groot onderhoud gepleegd aan de weg, waaronder de verbreding van de parallelweg tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge.

De maatregelen bestaan uit de volgende onderdelen:

 • De aanleg van een rotonde met twee rijstroken (meerstrooksrotonde), inclusief fietstunnel bij Middelharnis:

  De huidige rotonde bij Middelharnis heeft één rijstrook. Hierdoor kan het verkeer tijdens de spits niet vlot doorrijden. Het plan is om de huidige rotonde om te bouwen naar een rotonde met twee rijstroken. Daarnaast wordt een fietstunnel aangelegd voor een veilige oversteek voor fietsers.
 • Minder aansluitingen op N215:

  Vijf zijwegen, namelijk de Eerste Groeneweg, Tweede Groeneweg, Maaijgroversweg, Tonisseweg, Molendijk en verschillende uitritten worden van de hoofdrijbaan van de N215 losgekoppeld. Dit vanwege de verkeersveiligheid en doorstroming op de N215 en de leefbaarheid op de Molendijk. Deze zijwegen en uitritten, met uitzondering van Molendijk, worden op de parallelweg aangesloten. Bij Molendijk komt een fiets/voetgangerstunnel. In de nieuwe situatie is deze voor autoverkeer afgesloten.
 • De aanleg van een linksaf-vak bij de kruising N215 Vroonweg:

  Verkeer op de parallelweg kan in de nieuwe situatie alleen via de rotondes en via de kruising N215/Vroonweg op de hoofdrijbaan N215 komen. Bij de kruising N215/Vroonweg wordt daarom op de N215 een linksaf-vak aangelegd en de parallelweg uitgebogen. Uitgebogen wil zeggen dat de parallelweg verder van het kruispunt af komt te liggen, zodat het afslaand verkeer de mogelijkheid heeft om stil te staan zonder dat het doorgaande fiets-, vracht- en landbouwverkeer op de parallelweg wordt gehinderd.
 • De aanleg van een fiets/voetgangerstunnel bij de kruising N215/Molendijk in Nieuwe-Tonge:

  De Molendijk wordt aan beide kanten afgesloten van de N215. Op dezelfde locatie wordt een fiets/voetgangerstunnel aangelegd. Bij de Molendijk zijn twee bushaltes met fietsenstallingen aanwezig. De buspassagiers kunnen ook gebruik maken van het voetpad in de aan te leggen fietstunnel.
 • De aanleg van een rotonde met twee rijstroken bij bedrijventerrein ‘De Tram’ in Nieuwe-Tonge:

  Het bedrijventerrein ‘De Tram’ is straks bereikbaar via een nieuwe rotonde met twee rijstroken aan de N215. Fietsers steken over bij de tunnel Molendijk. Het tankstation moet voor de doorgaande weggebruikers goed zichtbaar, makkelijk en veilig bereikbaar zijn. Daarom is een goede ontsluiting van het tankstation erg belangrijk. Deze rotonde is te zien in figuur 7.
 • Het plaatsen van R-net haltevoorzieningen bij de bushalte Nieuwe-Tonge:

  Het gaat daarbij om haltekommen, waarbij plaats is voor twee bussen achter elkaar. Er wordt R-net-haltemeubilair geplaatst (wachthuisje, inclusief digitale informatiepanelen met actuele vertrektijden) en fietsenstallingen. De buspassagiers kunnen de N215 ter hoogte van de Molendijk kruisen via de fiets/voetgangerstunnel Molendijk. De haltevoorzieningen zijn te zien in figuur 7.
 • De kruising bij de Oudelandsedijk wordt omgebouwd tot een ongelijkvloerse kruising, waarbij de N215 onder de Oudelandsedijk wordt aangelegd:

  Door afsluiting van Molendijk van de N215, moet al het verkeer van en naar Nieuwe-Tonge via de aansluiting bij de N215/Oudelandsedijk. Met een viaduct en in- en uitvoegstroken wordt een betere en snellere verbinding tussen Nieuwe-Tonge en de N215 gerealiseerd.
 • Het maken van een extra ontsluitingsweg van de Oudelandsedijk naar de kern van Nieuwe-Tonge:

  Door afsluiting van Molendijk van de N215, moet al het verkeer van en naar Nieuwe-Tonge via de aansluiting bij de N215/Oudelandsedijk. Het Korteweegje in de kern van Nieuwe-Tonge zou dan te veel worden belast. Om het verkeer van en naar Nieuwe-Tonge gelijkmatig te spreiden wordt aan de Oudelandsedijk een extra toegangsweg naar de Hertog Jan van Beierenlaan gemaakt. Het verkeer spreidt zich dan beter in Nieuwe-Tonge.
 • Het uitvoeren van asfaltonderhoud aan hoofdrijbaan en alle parallelwegen en andere onderhoudsmaatregelen. Daarnaast wordt de openbare verlichting, de bebording en de bewegwijzering compleet vervangen.

Planning

Voor dit project is grondaankoop nodig. Als dit volgens planning verloopt, wordt het werk eind 2021 aanbesteed. De gunning aan een aannemer is dan midden 2022. Eind 2022 starten de werkzaamheden. Voor de wegwerkzaamheden starten, worden in de eerste helft van 2022 een aantal kabels en leidingen verlegd. De verwachting is dat het gehele project midden 2025 wordt opgeleverd.