N217De N217 loopt door de Hoeksche Waard tussen Spijkenisse en Dordrecht en kruist onderweg de A29.

Er vindt geen groot onderhoud plaats op deze weg. Wel kunnen kleine werkzaamheden of maaiwerk worden uitgevoerd.

Aanpassing kruisingen N217 in verband met renovatie Heinenoordtunnel

Halverwege 2023 start Rijkswaterstaat met de renovatie aan de Heinenoordtunnel. In 2023 en 2024 is de tunnel periodiek dicht. Het verkeer wordt dan onder andere omgeleid via de N217. Om de verkeerscapaciteit te vergroten past de provincie in 2022 de weg op 3 punten aan: rotonde ’s-Gravendeel, kruising Polderweg en kruising Vrouwe Huisjesweg.

Voorbereidend onderzoek N217

Vanaf 30 maart as voert Ingenieursbureau RHDHV in opdracht van provincie Zuid-Holland enige onderzoeken uit ter voorbereiding van de geplande wegwerkzaamheden aan de N217. Dit zogeheten veldwerk bestaat uit het nemen van kleine grondmonsters om de bodemgesteldheid in beeld te brengen. Ook worden sommige delen van het tracé gemeten.

Werkzaamheden Kiltunnel

In 2021 wordt er gewerkt aan de Kiltunnel, de groot onderhoud werkzaamheden moeten midden 2022 zijn afgerond.

Kaart wegwerkzaamheden

kaart wegwerkzaamheden n-wegen

Dagelijks Beheer en Onderhoud

Sommige werkzaamheden worden standaard uitgevoerd. Andere werkzaamheden gebeuren alleen als het nodig is. Bekijk wat de provincie allemaal doet op de N-wegen.

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.