N447
De N447 loopt, komend vanuit Leidschendam, van de gemeentegrens met Voorschoten tot aan de bebouwde kom. Daarna loopt de N447 bij het eind van de bebouwde kom van Voorschoten tot aan de aansluiting op de N206.

Er vindt geen groot onderhoud plaats op deze weg. Wel kunnen kleine werkzaamheden of maaiwerk worden uitgevoerd.

Kaart wegwerkzaamheden

kaart wegwerkzaamheden n-wegen

Dagelijks Beheer en Onderhoud

Sommige werkzaamheden worden standaard uitgevoerd. Andere werkzaamheden gebeuren alleen als het nodig is. Bekijk wat de provincie allemaal doet op de N-wegen.

Volg VerkeerZH op Twitter

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.