N452
De N452 ligt ten noorden van Gouda tussen de N207 richting Waddinxveen en de Goudse Poort in Gouda.

Deze weg heeft een belangrijke lokale functie en is een onderdeel van de toe- en afritstructuur van de A12.

Er vindt geen groot onderhoud plaats op deze weg. Wel kunnen kleine werkzaamheden of maaiwerk worden uitgevoerd.

Kaart wegwerkzaamheden

kaart wegwerkzaamheden n-wegen

Volg Verkeerzh op Twitter

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.