N474
De N474 (Krimpenerbosweg) loopt van de aansluiting op de N210 tot de grens met de bebouwde kom van Krimpen aan den IJssel. Er vindt geen groot onderhoud plaats op deze weg. Wel kunnen kleine werkzaamheden of maaiwerk worden uitgevoerd.

Kaart wegwerkzaamheden

kaart wegwerkzaamheden n-wegen

Volg Verkeerzh op Twitter

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.