Maaibeleid: De berm komt tot bloei!Het nieuwe beleid in beeld

Verkeersveilige bermen

Op korte termijn komt de bermbegroeiing hoger te staan. Rondom rotondes, kruispunten en zichthoeken wordt vaker gemaaid. De verkeersveiligheid staat altijd op de eerste plek. Komt u toch onveilige bermen tegen? Meld het ons!

Ongewenste plantensoorten

Er is een aantal plantensoorten die ongewenst zijn. Dat zijn:

 • Distels: akkerdistel en akkermelkdistel
 • Jacobskruiskruid
 • Reuzenberenklauw
 • Groot hoefblad
 • Japanse duizendknoop

Overzichtskaart ecologische bermen

Overzichtskaart

Bekijk op deze kaart welke bermen er al ecologisch beheerd worden en waar er bijenhotels staan.

Documenten opvragen?

Wilt u meer weten? Vraag dan deze documenten aan:

 • Beleid
 • Voorbeeld maaiplan
 • Gebiedseigen zaadmengsels
 • Handleiding ongewenste soorten
 • Samenvatting per regio
 • Bermbeheer per zone
 • Ontwerprichtlijnen berm
 • Leidraad voor het toepassen van ecologisch bermbeheer
 • Praatplaat/poster