Duinpolderweg
Duinpolderweg header

De huidige verkeersstructuur in de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer levert problemen op voor bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Het gebruik van de wegen is in de loop van de tijd veranderd en past niet meer bij het doel waarmee ze ooit zijn aangelegd.

Gevaarlijke situaties

Doorgaand verkeer mengt zich met bestemmingsverkeer, waardoor de leefbaarheid onder druk staat. Vrachtwagenchauffeurs, automobilisten, fietsers en voetgangers komen elkaar hier tegen, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Lage toegestane snelheden en bruggen op de lokale wegen zorgen daarbij voor verminderde doorstroming.

Toekomstbestendig

Onder de naam Duinpolderweg zoeken we naar een toekomstbestendige structuurverbetering van het wegennetwerk in de grensstreek van Noord- en Zuid-Holland om deze problemen aan te pakken.

Achtergrondinformatie over project

Op de website van de provincie Noord-Holland vindt u achtergrondinformatie over de Duinpolderweg. Daar kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief en vindt u terugkoppelingen van Stuurgroepvergaderingen.


Bewonersbrief na besluit PS NH 25 mei 2020

GS-brief - Duinpolderweg vervolg