Duinpolderweg
Duinpolderweg header

bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de Duin- en Bollenstreek

De huidige verkeersstructuur in de Duin- en Bollenstreek levert problemen op voor bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Het gebruik van de wegen is in de loop van de tijd veranderd en past niet meer bij het doel waarvoor ze ooit zijn aangelegd. Door de toegenomen verkeersdruk en de veranderende economische en sociale oriëntatie naar oost-west rijdt er (te) veel (doorgaand)verkeer door de woonkernen en over lokale ringvaartbruggen. Dit zorgt voor sluipverkeer, trage verkeersafwikkeling en problemen met leefbaarheid (problemen met geluids- en luchtkwaliteit). Ook leidt dit tot gevaarlijke situaties, omdat fietsers (waaronder schooljeugd), auto’s en vrachtverkeer met elkaar concurreren om ruimte op dezelfde wegen.

Door toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zoals grootschalige woningbouw in de Haarlemmermeer, zullen deze problemen in de toekomst verergeren.

Als Zuid-Hollandse partijen (Hillegom, Lisse, Holland Rijnland en Provincie Zuid-Holland) zien we nog steeds de noodzaak om genoemde problemen aan te pakken. Ook belangenverenigingen van bedrijfsleven/ondernemers, in de regio actieve ontwikkelaars, De Keukenhof, de Fietsersbond en verenigde bewoners hebben kenbaar gemaakt dat extra maatregelen in de regio hard nodig zijn.

Samen met onze Zuid-Hollandse partners gaan wij de komende periode aan de slag om tot oplossingen te komen voor de mobiliteitsopgave in de regio. Belanghebbenden zullen wij uiteraard zo vroeg mogelijk betrekken bij het uitwerken van nieuwe plannen.

De laatste berichtgeving staat hieronder.

Voor vragen kunt u contact opnemen via ons mailadres:


Bewonersbrief na besluit PS NH 25 mei 2020

GS-brief - Duinpolderweg vervolg