RijnlandRouteRijnlandroute_visual

De RijnlandRoute is het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland. Het is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Bekijk alles over de RijnlandRoute op www.rijnlandroute.nl.

Het doel

Met deze nieuwe route bouwen we aan de economische versterking van de regio en investeren we in de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Op deze manier draagt de provincie bij aan een Bereikbaar Zuid-Holland.

Planning

De RijnlandRoute bestaat uit 3 projecten. Wil je meer informatie over de planning kijk op:

Deelprojecten

N206 ir. G. Tjalmaweg

De ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg krijgt 2 x 2 rijstroken en wordt voor een deel verdiept aangelegd. Met de verbreding en overige aanpassingen is de weg op de toekomst voorbereid. Meer informatie over de N206 ir. G. Tjalmaweg.

N434 / A44 / A4

De N434 is een nieuwe oost-westverbinding tussen de A44 en de A4 bij Leiden. De weg bestaat uit een circa 2,5 kilometer lange tunnel en een verdiepte ligging van ongeveer 1,4 kilometer. Meer informatie over de N434/A44/A4.

N206 Europaweg

De N206 Europaweg vormt de belangrijkste ontsluitingsroute voor het zuidoostelijk deel van de Leidse regio. Daarom verbreden we de N206 Europaweg tussen het Lammenschansplein en de A4. Meer informatie over de N206 Europaweg.

Contact

Wil je reageren of heb je vragen over dit project? Neem dan contact op via: www.rijnlandroute.nl/over/contact/.


Ter inzage

Het ontwerp van de partiële herziening van het inpassingsplan RijnlandRoute samen met het m.e.r.-beoordelingsbesluit, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van maandag 15 november 2021 tot en met maandag 27 december 2021.