RijnlandRoute
Nieuwe situatie Leiden-West

Nieuwe situatie Leiden-West

Nieuwe situatie Ommedijk

Nieuwe situatie Ommedijk

Nieuwe situatie Hofvliet

Nieuwe situatie Hofvliet

Nieuwe situatie Valkenburg

Nieuwe situatie Valkenburg

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.


RijnlandRoute in beeld

rijnlandroute in beeld

Moties, PS-besluiten en amendementen

U vindt de besluiten, moties en amendementen over de RijnlandRoute op de pagina 'Moties, PS-besluiten en amendementen RijnlandRoute.

Archeologie

De provincie is verplicht om archeologische vindplaatsen in het projectgebied in beeld te brengen voordat de spreekwoordelijke schep de grond in gaat.

Volg VerkeerZH op Twitter