Gedeputeerde Staten
Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Zuid-Holland bestaat uit de commissaris van de Koning en 4 gedeputeerden. De provinciesecretaris is de algemeen directeur.

Besluiten

Vergaderhamer op wit doek

Gedeputeerde Staten vergaderen elke week. Lees meer over de genomen besluiten

4 jaar slimmer, schoner en sterker

Gedeputeerde Staten werken tussen 2015 en 2019 aan een betere bereikbaarheid van Zuid-Holland, schonere energie, een nieuwe kennisintensieve economie, slimmer gebruik van de beschikbare ruimte en een groene omgeving. Bekijk de resultaten van dit college van Gedeputeerde Staten.