Gedeputeerde StatenHet college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaat komende 4 jaren samenwerken aan 'Elke dag beter. Zuid-Holland.' Dit is het motto van het Coalitieakkoord 2019 - 2023.

GS-college

Jaap Smit

Jaap Smit
 • Burgemeesterszaken
 • Toezicht op veiligheidsregio's
 • Koninklijke onderscheidingen
 • Begeleiding leden Koninklijk Huis bij openingen/bezoeken

Frederik Zevenbergen (VVD)

 • Verkeer en vervoer
 • Bestuur en maatschappij
 • Vergunningverlening

Jeannette Baljeu (VVD)

Jeannette Baljeu
  • Financiën
  • Transitie haven en industrie
  • Geluid in de Rotterdamse haven
  • Stikstof
  • Warmterotonde
  • Water
  • EU en Internationaal
  • IPO-bestuur
  • 1e loco CdK

Willy de Zoete (ChristenUnie-SGP)

Willy de Zoete
 • Economie: Human capital en toegepaste innovatie in het MKB
 • Cultuur en erfgoed
 • Personeel & Organisatie
 • Luchtvaart
 • Grondzaken
 • Toerisme

Berend Potjer (GroenLinks)

Berend Potjer
 • Energie
 • Natuur
 • Omgevingswet
 • Communicatie

Anne Koning (PvdA)

Anne Koning
 • Wonen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Recreatie en sport

Meindert Stolk (CDA)

 • Economie en innovatie

 • Land- en tuinbouw (inclusief faunabeheer)

 • Gezond en veilig (milieu, bodem, klimaatadaptatie)

Hennie Koek

Provinciesecretaris Hennie Koek
 • Provinciesecretaris

Zo werkt de provincie