Gedeputeerde Staten
Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Zuid-Holland bestaat uit de commissaris van de Koning en 3 gedeputeerden. De provinciesecretaris is de algemeen directeur.

Besluiten

Vergaderhamer op wit doek

Gedeputeerde Staten vergaderen elke week. Lees meer over de genomen besluiten

Bezoeken en overleg

Er zijn geen evenementen gevonden in de geselecteerde periode.

4 jaar slimmer, schoner en sterker

Gedeputeerde Staten werken tussen 2015 en 2019 aan een betere bereikbaarheid van Zuid-Holland, schonere energie, een nieuwe kennisintensieve economie, slimmer gebruik van de beschikbare ruimte en een groene omgeving. Bekijk de resultaten van dit college van Gedeputeerde Staten.