Agenda Gedeputeerde Staten - augustus 2020
In lijn met de maatregelen van kabinet en RIVM zijn de openbare optredens van GS (Gedeputeerde Staten) opgeschort.