Berend Potjer (GroenLinks)
Berend Potjer is lid van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. Eerder was hij namens GroenLinks Statenlid, fractievoorzitter, commissievoorzitter en fractievertegenwoordiger in Zuid-Holland.

“De wereld wacht niet op ons en wij niet op de wereld. Dus wij willen snel werk maken van energiebesparing, schone energieopwekking en vitale natuur. Van en voor alle Zuid-Hollanders. Daar ga ik met volle overtuiging aan werken met alle collega's en partners van de provincie. Samen maken wij Zuid-Holland elke dag beter."


Agenda