Berend Potjer (GroenLinks)Berend Potjer is lid van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. Eerder was hij namens GroenLinks Statenlid, fractievoorzitter, commissievoorzitter en fractievertegenwoordiger in Zuid-Holland.

“De wereld wacht niet op ons en wij niet op de wereld. Dus wij willen snel werk maken van energiebesparing, schone energieopwekking en vitale natuur. Van en voor alle Zuid-Hollanders. Daar ga ik met volle overtuiging aan werken met alle collega's en partners van de provincie. Samen maken wij Zuid-Holland elke dag beter."


Agenda

Er is geen agenda op dit moment.