Brief aan Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard over aanpassing Instrumentenkoffer

Datum besluit: 10 april 2017Voor de realisatie van de natuuropgave in de Krimpenerwaard is een Gebiedsovereenkomst en een Uitvoeringsovereenkomst afgesloten tussen de Provincie Zuid-Holland en de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard (stuurgroep). De realisatie via de innovatieve zelfrealisatie staat hierin voorop. De stuurgroep heeft aangegeven dat de huidige instrumenten (en de bijbehorende middelen) om via zelfrealisatie de natuur- en waterdoelen in de Krimpenerwaard te realiseren nog niet voor alle situaties toereikend zijn. Ook geeft de stuurgroep aan dat hierdoor vertraging dreigt voor de gehele gebiedsopgave en het opstellen van het voorontwerp-bestemmingsplan. De provincie en de stuurgroep hebben gezamenlijk besloten om te onderzoeken welke extra instrumenten nodig zijn. Medio juni 2017 moet een voorstel voor de aanvulling van de Instrumentenkoffer gereed zijn. Om dit te bevestigen hebben Gedeputeerde Staten een brief aan de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard gestuurd.

Type besluit: GS-vergadering