Jaarstukken 2016

Datum besluit: 10 april 2017De Jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse begrotingscyclus van de provincie. Met het vaststellen van de Jaarstukken door PS (Provinciale Staten) en de Productenrealisatie door GS (Gedeputeerde Staten) legt het bestuur verantwoording af over onder andere de mate waarin doelen zijn bereikt en de wijze van inzet van middelen.

Type besluit: GS-vergadering