1e Voorgangsrapportage 2017 RijnlandRoute

Datum besluit: 18 april 2017Provinciale Staten worden, conform de Regeling Projecten Zuid-Holland, halfjaarlijks door middel van een voortgangsrapportage door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de voortgang van het project RijnlandRoute. De 1e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute rapporteert over de periode  2 september 2016 t/m 28 februari 2017 en laat zien dat het project volgens planning en binnen het daartoe beschikbare budget loopt.

Type besluit: GS-vergadering