Beantwoording schriftelijke vragen 3278 PvdD, GroenLinks en SGP/CU inzake kustbeschouwing in Hoek van Holland

Datum besluit: 18 april 2017Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfracties van de PvdD, Groen Links en SGP/CU inzake kustbebouwing in Hoek van Holland vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering