Benoeming dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta

Datum besluit: 18 april 2017


Per 1 juli 2017 gaat de dijkgraaf van het waterschap Hollandse Delta, de heer J.M. (Jan) Geluk met pensioen. Voor de benoeming van een nieuwe dijkgraaf heeft het waterschap na een sollicitatieprocedure mevrouw l.G.M. (lngrid) de Bondt aanbevolen. ln de Waterschapswet staat dat deze aanbeveling van het waterschap naar de provincie moet worden gestuurd, waarna de provincie deze, vergezeld van hun beschouwingen, aan de Minister van lnfrastructuur en Milieu stuurt. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten de brief aan de minister vastgesteld waarmee de aanbeveling wordt doorgestuurd.

Type besluit: GS-vergadering