Bestuurlijke nota 'Natuurlijk bevoegd', een onderzoek naar de invulling van de provinciale regierol bij natuurcompensatie

Datum besluit: 18 april 2017


De Randstedelijke Rekenkamer heeft de afgelopen maanden in opdracht van Provinciale Staten van de vier Randstadprovincies onderzoek gedaan naar de wijze waarop de provincies hun regierol op het gebied van natuurcompensatie invullen en welke verbeteringen er binnen het provinciale natuurcompensatiebeleid mogelijk zijn. In het kader van het bestuurlijk wederhoor hebben GS van Zuid-Holland gereageerd op de hoofdconclusie en de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer in de concept Bestuurlijke nota ‘Natuurlijk bevoegd’. Deze reactie is opgenomen in het eindrapport van de Randstedelijke Rekenkamer en door hen van een nawoord voorzien.

Type besluit: GS-vergadering