Bestuurlijke afspraken gemeente Krimpenerwaard over introductie R-net buscorridor Gouda-Schoonhoven

Datum besluit: 18 april 2017


Tussen Gouda en Schoonhoven gaan vanaf eind 2017 R-net bussen rijden. Daarmee wil de provincie reizigers een betrouwbare, snelle en comfortabele verbinding geven. Over enkele onderdelen van de lijn heeft de provincie nadere afspraken gemaakt met de gemeente Krimpenerwaard. Dit naar aanleiding van de zienswijze die de provincie heeft ontvangen van de raad en het college van de gemeente Krimpenerwaard. De afspraken zijn:

• De halte Beijerse blijft gehandhaafd voor R-net.

• De nieuwe R-net halte Veer komt bij de parkeerplaats Dika-fabriek in plaats van de oorspronkelijk voorziene locatie bij de veerpont Schoonhoven - Gelkenes.

• De provincie is bereid om bij de planuitwerking voor het gebied rond de rotonde N210/Dijklaan een financiële bijdrage te leveren.

• Aan de wens van de gemeente om één of twee keer per uur de reguliere route te rijden en alle bestaande haltes aan te doen, wordt niet tegemoetgekomen omdat dit teveel ten koste zou gaan van de snelheid van de bus en daarmee afbreuk zou doen aan het R net kwaliteitsconcept.

Gedeputeerde Staten hebben het college van B&W van de gemeente Krimpenerwaard een brief gestuurd waarin deze afspraken bevestigd zijn.

Type besluit: GS-vergadering