Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland

Datum besluit: 18 april 2017


Gedeputeerde Staten (GS) hebben in het najaar 2016 een voorstel gedaan om in de begroting van 2017 extra investeringen te doen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Eén van de ambities hierbij is het versnellen van de transitie naar een innovatieve, duurzame toekomst. Om het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland te versterken wordt voorgesteld om € 7,5 miljoen voor sleutelprojecten beschikbaar te stellen. Vanuit het project Waste to Chemicals (W2C) is aan de provincie een financiële bijdrage gevraagd voor de realisatie van een fabriek in de Rotterdamse haven. Deze fabriek zal afvalstoffen omzetten naar duurzame chemische bouwstenen (methanol). Dit project wordt gezien als sleutelproject voor bovengenoemde ambitie.

Type besluit: GS-vergadering