Impuls Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) (aangehouden 10 april 2017)

Datum besluit: 18 april 2017


De vergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij complexe industriële bedrijven in de Provincie Zuid-Holland hebben zich de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het werkveld is echter volop in beweging en een blijvende alertheid is nodig. Provinciale Staten willen daarom een extra impuls op Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Met bijgaand voorstel geven Gedeputeerde Staten aan hoe zij hier invulling aan willen geven en verzoeken Provinciale Staten hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Type besluit: GS-vergadering