Jaarstukken 2016 Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland

Datum besluit: 18 april 2017


De Jaarstukken van het Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland vormen het sluitstuk van de jaarlijkse begrotingscyclus. ln de jaarstukken legt het bestuur van het Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland verantwoording af over het door haar gevoerde financieel beleid.

Type besluit: GS-vergadering