Onthouding goedkeuring aan begroting 2017 van de gemeente Voorschoten

Datum besluit: 18 april 2017


De gemeente Voorschoten is voor 2017 onder het preventief begrotingstoezicht gesteld. Voor het goedkeuren van de begroting is een herstelplan gericht op het bereiken van het reëel en structureel begrotingsevenwicht noodzakelijk. De gemeenteraad heeft het opgesteld herstelplan niet vastgesteld. Dit betekent dat er geen herstelplan is en er dus geen sprake is van herstel. Daarom wordt goedkeuring onthouden aan de begroting 2017.

Type besluit: GS-vergadering