Rapport Tordoir over Zuid-Hollandse netwerken: een analyse van ruimtelijke interacties tussen gemeenten en kernen

Datum besluit: 18 april 2017Prof. P.P. Tordoir heeft in opdracht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het onderzoeksrapport "Zuid-Hollandse netwerken: analyse van ruimtelijke interactie tussen gemeenten en kernen" uitgebracht. Het rapport biedt provincie en gemeenten van Zuid-Holland inzicht in verplaatsingen, migraties en verzorgingsstromen binnen en tussen gebieden. Op 17 mei 2017 presenteert prof. Tordoir zijn bevindingen in de Statencommissie Bestuur en Middelen. De opdracht tot het rapport over de Zuid-Hollandse netwerken vloeit voort uit de notitie Slimmer en Sterker bestuur en de vervolgrapportages hierover.

Type besluit: GS-vergadering