Stand van zaken regioaanpak energietransitie

Datum besluit: 18 april 2017


De provincie werkt samen met gemeenten, waterschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de energietransitie in de Zuid-Hollandse regio's. ln de energieagenda van de provincie is dit omschreven als een activiteit binnen de strategie 'samen aan de slag'. Die naam is gekozen omdat de provincie er in gelooft dat de energietransitie alleen plaats kan vinden als we dat samen doen. Veel maatregelen, zoals nieuwe oplossing voor warmtevoorziening en vergunningen voor zonnepanelen worden op gemeentelijk niveau besloten. Omdat bijna alle gemeenten dat met hun buren en hun burgers en bedrijven doen helpt de provincie om op regionaal tot optimale plannen te komen. Inmiddels is deze aanpak nu zo'n anderhalf jaar in opbouw en wil het college van Gedeputeerde Staten graag aan het provincieparlement laten weten hoe de zaken er in de regio's voorstaan. Daarvoor is een brief opgesteld waarin per regio de stand van zaken staat en waarin een paar algemene aandachtspunten zijn benoemd die voor alle regio's gelden.

Type besluit: GS-vergadering