Steunbetuiging nominatie UNESCO Werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie

Datum besluit: 18 april 2017De Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd voor UNESCO Werelderfgoed in 2019 als uitbreiding van de reeds bestaande Werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam vertellen gezamenlijk het verhaal van de strategische inzet van water als militair verdedigingssysteem. De linie loopt voor een deel door Zuid-Holland, door de gemeenten Leerdam en Gorinchem. Om de nominatie succesvol te laten zijn is draagvlak, zowel bestuurlijk als maatschappelijk, voor de linie van belang. Met een brief aan de Liniecommissie Nieuwe Hollandse Waterlinie ondersteunt de provincie Zuid-Holland van harte het nominatieproces van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot UNESCO Werelderfgoed.

Type besluit: GS-vergadering