Actualisatie checklists IPO Nazorg stortplaatsen RINAS en risicomodel

Datum besluit: 4 april 2017


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besluiten om de geactualiseerde landelijke IPO checklists voor stortplaatsen en baggerdepots van 2014 als beleidsregel op te nemen. De checklists dienen als hulp voor het opstellen en beoordelen van nazorgplannen voor stortplaatsen en baggerdepots. ln de checklists is beschreven welke activiteiten op een gesloten stortplaats moeten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om activiteiten op het gebied van monitoring, onderhoud van voorzieningen, inspectie en vervangingen. Met behulp van de bijbehorende computerprogramma's worden de nazorgkosten berekend (doelvermogen). Het computermodel Rinas is in 2017 gevalideerd waardoor vaststelling nu kan plaatsvinden. De Provincie is na sluiting van een stortplaats eeuwigdurend verantwoordelijk voor de uitvoering van de nazorgwerkzaamheden op een stortplaats zoals is beschreven in het nazorgplan. De kosten hiervoor (doelvermogen) worden door de stortplaatsexploitant afgedragen aan de provincie en gestort in het provinciaal nazorgfonds.

Type besluit: GS-vergadering