Beantwoording brieven Katwijk, Leiden en Zoeterwoude en Holland Rijnland over extra inpassingsmaatregelen RijnlandRoute

Datum besluit: 4 april 2017


De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Katwijk, Leiden en Zoeterwoude en het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland hebben in december 2016 brieven gestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten over extra inpassingswensen bij een eventueel substantieel aanbestedingsvoordeel van het contractdeel A4-N434-444 van de RijnlandRoute. Gedeputeerde Staten beantwoorden de brieven en geven daarbij duidelijkheid over de gunning en het aanbestedingsvoordeel in relatie tot de gevraagde inpassingswensen van de betreffende gemeenten en Holland Rijnland.

Type besluit: GS-vergadering