Behandelvoorstel Motie 695 Van Aelst (SP) betrokkenheid bewoners en vorming nieuwe gemeente Hoeksche Waard

Datum besluit: 4 april 2017


Gedeputeerde Staten beschouwen deze motie als een oproep tot verdere intensivering en uitwerking van onze intentie om de gemeenten de komende jaren te ondersteunen in het vormen van één gemeente Hoeksche Waard. De ervaringen van de inwoners over hun betrokkenheid nemen we mee als les voor toekomstig beleid en GS geven graag uitvoering aan deze motie.

Type besluit: GS-vergadering