Definitief programma van Eisen, Bestek en Nota van Beantwoording OV-concessie Drechtsteden - Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

Datum besluit: 4 april 2017


Uiterlijk op 31 december 2018 expireert de huidige openbaar vervoerconcessie Drechtsteden - Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV). Het openbaar vervoer in deze concessie wordt op dit moment verzorgd door Arriva. De concessie moet eind 2017 opnieuw openbaar zijn aanbesteed, om een ruime implementatietermijn voor de nieuwe concessie te garanderen. Het Definitief Programma van Eisen (PvE) is de vertaling van het provinciale beleid voor deze concessie en bevat voorschriften voor de inrichting en uitvoering van de nieuwe concessie. Aan de basis van dit Definitief PvE ligt het Beleidskader DAV, dat op 9 november 2016 door Provinciale Staten is vastgesteld.

In de ontwerpfase is het Ontwerp PvE voorgelegd aan het Reizigersoverleg Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden (RODAV), de inliggende gemeenten, Prorail, de buurtbusverenigingen en de aangrenzende concessieverleners. De Nota van Beantwoording omschrijft de reacties op het Ontwerp PvE en hoe deze reacties al dan niet zijn verwerkt in het Definitief PvE. Het bestek wordt op 6 april 2017 gepubliceerd. De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is donderdag 14 september 2017. De provincie streeft ernaar eind oktober 2017 de winnende inschrijver en het aanbestedingsresultaat bekend te maken.

Type besluit: GS-vergadering