GS reactie op rapportage vervolgonderzoek Odfjell van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Datum besluit: 4 april 2017


In 2013 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (Onderzoeksraad) het onderzoek 'Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam' gepubliceerd. ln 2016 is de Onderzoeksraad een onderzoek gestart naar de aanpak van de geconstateerde veiligheidstekorten en de opvolging van de aanbevelingen. Gedeputeerde Staten hebben op de rapportage van de Onderzoeksraad een reactie geformuleerd gericht aan Provinciale Staten en een reactie aan de Onderzoeksraad. De Onderzoeksraad concludeert dat zowel de betrokken bedrijven als overheidspartijen maatregelen hebben getroffen om de veiligheid bij Brzo bedrijven te verbeteren. De inspanningen van de diverse betrokken partijen hebben geleid tot waardevolle verbeteringen om de veiligheid bij Brzo-bedrijven te beheersen. Tegelijkertijd meent de Onderzoeksraad dat er nog maatregelen mogelijk zijn om toezicht, handhaving en vergunningverlening bij risicovolle bedrijven verder te verbeteren.

Type besluit: GS-vergadering