Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PvdA 3312 Boete participatiebanen

Datum besluit: 22 augustus 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie van de PvdA 3312 over het risico van een boete met betrekking tot participatiebanen vastgesteld. Uit de beantwoording blijkt dat de provincie Zuid-Holland voldoende participatiebanen heeft gecreëerd en geen risico op een boete loopt.

Type besluit: GS-vergadering