Behandelvoorstel motie 651 CO2 afdruk provinciale organisatie

Datum besluit: 22 augustus 2017


Bij de behandeling van de energieagenda van de provincie Zuid Holland hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten worden verzocht een CO2-voetafdruk van de organisatie van de Provincie Zuid-Holland te inventariseren en een ambitieus voorstel te maken om de voetafdruk te verminderen en dat  aan Provinciale Staten voor te leggen. Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd door Climatepartners/PW-Advies. In een brief geven Gedeputeerde Staten het resultaat weer. De CO2-voetafdruk van de provinciale organisatie in 2015 bedroeg 64.000 ton CO2-equivalenten. Bijna 60% van de CO2-voetafdruk heeft te maken met de OV-concessies (37.000 ton CO2). Ongeveer 34 % van de CO2 uitstoot heeft vooral te maken met het beheer van de (vaar)wegen (samen 22.000 ton). Op basis van reeds gedefinieerde ambities en bestuursakkoorden komt in 2030 een netto CO2-voetafdruk in beeld van 22.500 ton CO2, ofwel 2/3 minder dan de oorspronkelijke CO2-voetafdruk in 2015.

Type besluit: GS-vergadering