Besluit CAO provincies

Datum besluit: 22 augustus 2017


In juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het in mei 2017 met de vakbonden bereikte onderhandelaarsresultaat voor een cao provincies met een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 januari 2019. Op 29 juni 2017 hebben het IPO-bestuur en de vakbonden unaniem ingestemd met het onderhandelaarsresultaat, waardoor de cao definitief is geworden.

Dit onderhandelaarsresultaat voorziet onder andere in een loonstijging van 2,0% per 1 juli 2017 en een eenmalige bruto-uitkering van € 500,- uit te betalen bij de salarisbetaling in de maand september aan iedereen die op 1 juli 2017 in dienst was van de provincies.  Per 1 januari 2018 vindt een loonstijging van 1,3% plaats en wordt per die datum het niet-pensioengevend deel van het Individueel KeuzeBudget (IKB) verhoogd met 0,75%. Daarnaast krijgt de medewerker per 1 januari 2018 de beschikking over een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar.

Besluitvorming over de loonsverhoging van 1,3% per 1 januari 2018, alsmede de verhoging van het niet pensioengevend deel van het IKB met 0,75% en het POB van € 5.000,- komt in latere instantie nog aan de orde.

Type besluit: GS-vergadering