Notitie detailhandel

Datum besluit: 22 augustus 2017


Aantrekkelijke binnensteden en winkelcentra zijn belangrijk voor het woon- en vestigingsklimaat in Zuid-Holland. Daarnaast is detailhandel ook belangrijk voor de economie, omdat veel mensen in deze sector werkzaam zijn. Vanwege deze belangen voert de provincie al jaren detailhandelsbeleid.

Door gewijzigd consumentengedrag, bevolkingsontwikkelingen, de economische situatie van een aantal jaren geleden en de toenemende populariteit van internetwinkelen, is er op veel plaatsen leegstand ontstaan en functioneren winkelgebieden minder goed dan voorheen. Dit blijkt o.a. uit het Koopstromenonderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren. Daarom wil de provincie het detailhandelsbeleid aanpassen. Waar het goed gaat met de detailhandel (Den Haag en Rotterdam en de kleinere boodschappencentra) geeft de provincie meer beleidsruimte. Waar het minder goed gaat (centra van middelgrote steden), gaat de provincie samen met gemeenten, vastgoedeigenaren en ondernemers aan de slag om de leegstand aan te pakken en de levendigheid terug te brengen in centrumgebieden.

Type besluit: GS-vergadering