Openstellingsbesluit SNL, onderdeel natuur en SKNL 2018

Datum besluit: 22 augustus 2017Subsidieverlening voor het realiseren en beheren van natuur in Zuid-Holland vindt plaats op basis van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Doel is om (agrarische) natuur en daarmee de biodiversiteit in Zuid-Holland door middel van subsidieverlening voor beheer (SNL) en inrichting (SKNL) op kwaliteit te brengen en te houden.

Om subsidie te kunnen aanvragen moet de regeling worden opengesteld en vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten hoofdsubsidieplafonds vast te stellen. In dit openstellingsbesluit wordt er voor € 18.250.000,- aan natuurbeheersubsidie voor de beheerperiode 2018-2023 opengesteld. Voor doorlopers in het agrarisch natuurbeheer dat voor 2016 is gestart, wordt € 160.000,- beschikbaar gesteld. Voor natuurontwikkeling via de SKNL wordt € 13.000.000 opengesteld.

In het Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018 hebben Gedeputeerde Staten deze hoofdplafonds onderverdeeld in deelsubsidieplafonds en zijn de aanvraagperiode en het aanvraagloket vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering