Aanwijzing plaatsvervangende secretarissen

Datum besluit: 29 augustus 2017Gedeputeerde Staten hebben plaatsvervangend secretarissen benoemd om de vervulling van de taken van de secretaris bij zijn afwezigheid te waarborgen. Tot plaatsvervangend secretaris zijn (in volgorde) benoemd:

1. mevrouw G. Smid-Marsman, directeur;

2. de heer J. van Ginkel, directeur;

3. de heer M. Visser, afdelingshoofd Bestuur;

4. de heer A. Veldhof, afdelingshoofd Ruimte Wonen Bodem;

5. mevrouw L Kenter, afdelingshoofd Financiële en Juridische Zaken.

Type besluit: GS-vergadering