Actief openbaar maken van GS-besluiten in bestuurlijk mandaat door deze op de provinciale website te publiceren

Datum besluit: 29 augustus 2017


De provincie Zuid-Holland zet een volgende stap in de realisatie van de transparante en open provincie. Na de besluiten die door Gedeputeerde Staten worden genomen, gaat de provincie nu ook de besluiten die in mandaat worden genomen namens Gedeputeerde Staten actief openbaar maken. Deze mandaatbesluiten worden op de website van de provincie gepubliceerd, compleet met bijlagen en een publiekssamenvatting.

Type besluit: GS-vergadering