Beantwoording schriftelijke vragen 3316 Statenfractie GroenLinks Nieuwe problemen Shell Pernis

Datum besluit: 29 augustus 2017


GS hebben de beantwoording van de statenvragen 3316 van Groen Links met betrekking tot Shell Pernis vastgesteld. ln de beantwoording wordt ingegaan op de uitvoering van het provinciale toezichts- en handhavingsregime door de DCMR bij Shell Pernis en de petro-chemische industrie.

Type besluit: GS-vergadering