Beantwoording schriftelijke vragen 3316 Statenfractie GroenLinks Nieuwe problemen Shell Pernis

Datum besluit: 29 augustus 2017GS hebben de beantwoording van de statenvragen 3316 van Groen Links met betrekking tot Shell Pernis vastgesteld. ln de beantwoording wordt ingegaan op de uitvoering van het provinciale toezichts- en handhavingsregime door de DCMR bij Shell Pernis en de petro-chemische industrie.

Type besluit: GS-vergadering