Beantwoording schriftelijke vragen 3301 Statenfractie GroenLinks Lekkage gevaarlijke stof bij Shell

Datum besluit: 29 augustus 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot 'Lekkage gevaarlijke stof bij Shell' vastgesteld. ln de beantwoording wordt ingegaan op de oorzaak en gevolgen van een incident dat zich op 17 mei 2017 bij het bedrijf Shin-Etsu heeft voorgedaan. ln de beantwoording wordt tevens ingegaan op de maatregelen die het bedrijf dient te nemen om herhaling te voorkomen.

Type besluit: GS-vergadering