Instructie aan Bij12 - Faunafonds inzake zomerschade ganzen en praktijkproeven

Datum besluit: 29 augustus 2017


Bij12-Faunafonds voert namens de provincie Zuid-Holland diverse taken uit op het gebied van schade door in het wild levende dieren. Zo kunnen agrarische ondernemers bij Bij12-Faunafonds een tegemoetkoming aanvragen in de schade die wordt aangericht door in het wild levende dieren, maar ook doet Bij12-Faunafonds onderzoek naar methoden om schade te voorkomen. Gedeputeerde Staten kunnen door middel van een instructie aan Bij12-Faunafonds bepalen hoe de diverse taken in de provincie Zuid-Holland moeten worden uitgevoerd. ln onderhavige instructie wordt aangegeven dat de schade door overzomerende ganzen weer in aanmerking moet komen voor een tegemoetkoming en dat agrariërs die meedoen met praktijkproeven gericht op methoden om schade te voorkomen geen aanvullende maatregelen hoeven te treffen en een volledige vergoeding ontvangen van de geleden schade.

Type besluit: GS-vergadering