Koepelconcept Tweede Maasvlakte

Datum besluit: 29 augustus 2017Gedeputeerde Staten verstrekken een bijdrage van maximaal € 100.000,- voor de externe kosten van het experiment koepelconcept Tweede Maasvlakte. Ook na uitvoeren van het experiment kan bestuurlijk worden besloten niet verder te gaan met de uitkomsten. Het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben samen in het kader van de Crisis en Herstelwet een aanvraag ingediend voor het experiment Koepelconcept Tweede Maasvlakte. Het experiment koepelconcept richt zich op de vraag hoe de transitie van het Rotterdamse Havengebied “regeltechnisch” te faciliteren. De aanvraag voor dit experiment is begin 2017 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gehonoreerd. De aanpak van dit experiment is nu uitgewerkt. Voorgesteld wordt de inhoudelijke vragen uit de aanvraag te beantwoorden door opstellen van een proeve van een bestemmingsplan verruimde reikwijdte/omgevingsplan; dit is dus nog geen (definitief) bestemmingsplan.

Type besluit: GS-vergadering